. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / komunikaty i wydarzenia . : strona gナづウwna : .
Druga K?odzka Lekcja ?piewania
Obrazek

Druga K?odzka Lekcja ?piewania
13 listopada 2012 godz. 15.30
parafia Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku
Uczcijmy Dzie? Niepodleg?o?ci radosnym ?piewem!


K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe, K?odzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury Chrze?cija?skiej przy parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku zapraszaj? wszystkich mieszka?cw K?odzka i okolic na Drug? K?odzk? Lekcj? ?piewania. Przygotowali?my 21 pie?ni legionowych - tych bardzo znanych oraz tych mniej znanych.

Spotykamy si? 94 lata po Odzyskaniu przez Polsk? Niepodleg?o?ci oraz 92 lata po Bitwie Warszawskiej 13 listopada 2012 od godz. 15.30 do 17.00 w kaplicy Matki Boskiej Cz?stochowskiej przy parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku.

Ka?dy przyby?y otrzyma bezp?atnie specjalnie na t? okazj? wydany ?piewnik pie?ni legionowych. Sponsorzy ?piewnika: Burmistrz Miasta K?odzka, Urz?d Miasta K?odzka, Zarz?d Powiatu K?odzkiego, Starostwo Powiatowe w K?odzku, K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe.
Koordynator projektu: Janusz Laska
 
Autor: Zarz?d K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego.

Data Tytuウ
2014-05-03 Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie
2014-05-03 6. K?odzka Lekcja ?piewania Pie?ni Patriotycznych
2014-03-06 Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej - Przestrze? oswojona
2014-02-13 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-16 Wernisa? wystawy rze?by ZNIKAJ
2013-11-11 11 listopada - wsplne ?piewanie pie?ni legionw
2013-11-02 Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
2013-08-13 Wernisa? polsko-czeskiej wystawy fotograficznej BEZ GRANIC
2013-05-25 Dzie? Smoka
2013-05-06 Wystawa w Centrum Kultury Chrze?cija?skiej
2013-05-06 III K?odzka Lekcja ?piewania za nami
2013-04-12 VIVAT 3 Maja!
2012-12-19 Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol?dowy koncert
2012-12-08 Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy - PTAKI
2012-11-13 Nepomuki w kaplicy
2012-11-13 Nowa wystawa fotografii - ?wi?ty Jan Nepomucen na Ziemi K?odzkiej
2012-11-13 Druga K?odzka Lekcja ?piewania
2012-11-11 II K?odzkie ?piewanie
2012-03-12 Obchody 30-lecia parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku
2012-03-07 Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz?onkw KTO
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 06 czerwca 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .