. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / komunikaty i wydarzenia . : strona gナづウwna : .
Nowa wystawa fotografii - ?wi?ty Jan Nepomucen na Ziemi K?odzkiej
Obrazek

Nowa wystawa fotografii
"?wi?ty Jan Nepomucen na Ziemi K?odzkiej".
Zdj?cia autorstwa Jerzego Budzi?skiego.
Wernisa? wystawy 13 listopada 2012 o godz. 17.00
(po wsplnym ?piewaniu pie?ni legionowych - zobacz szczeg?y).


K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe oraz Centrum Kultury Chrze?cija?skiej przy parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku zapraszaj? do obejrzenia wystawy fotografii Jerzego Budzi?skiego pt. "?wi?ty Jan Nepomucen na Ziemi K?odzkiej". Wernisa? wystawy 13 listopada 2012 roku o godz. 17.00.

JERZY BUDZI?SKI jest mieszka?cem K?odzka od urodzenia. Ma 49 lat, ?on? i crk?. Pracuje w Zespole Szk? Ponadgimnazjalnych nr 1 w K?odzku jako nauczyciel dyplomowany teoretycznych przedmiotw zawodowych oraz informatyki. Interesuje si? zabytkami i architektur?, bardzo ch?tnie podr?uje i zwiedza. Je?dzi na rowerze i nartach, uprawia koszykwk?. Jego podr?e s? zazwyczaj niezaplanowane. Odwiedza miejsca przypadkowe, miasta i wsie, gdzie ma nadziej? spotka? ?w. Jana Nepomucena - patrona rzek i jezior, dobrej spowiedzi oraz opiekuna dobrej s?awy i honoru. W?a?nie fotograficzne uwiecznianie wizerunkw tego ?wi?tego sta?o si? jedn? z jego pasji. Na tysi?cu fotografii uwieczni? ju? ponad dwie?cie wizerunkw tego ?wi?tego.

Na wystawie zobaczymy 32 wybrane rze?by i malowid?a z wizerunkiem ?w. Jana Nepomucena, jako jeden ze ?ladw pobo?no?ci ludowej i kultu tego ?wi?tego na tle pejza?u pi?knej Ziemi K?odzkiej.

Wystawa b?dzie czynna do 15 grudnia 29012 roku. Ogl?da? j? b?dzie mo?na podczas wernisa?u, imprez odbywaj?cych si? w Centrum Kultury Chrze?cija?skiej przy parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku oraz w terminach dogodnych dla zwiedzaj?cych, ustalonych z proboszczem parafii ks. Julianem Rafa?ko.

Komisarz wystawy: Bogdan Wieczorek.
Koordynator projektu: Janusz Laska.

Zobacz galeri? zdj??:


 
Autor: Zarz?d K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego.

Data Tytuウ
2014-05-03 Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie
2014-05-03 6. K?odzka Lekcja ?piewania Pie?ni Patriotycznych
2014-03-06 Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej - Przestrze? oswojona
2014-02-13 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-16 Wernisa? wystawy rze?by ZNIKAJ
2013-11-11 11 listopada - wsplne ?piewanie pie?ni legionw
2013-11-02 Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
2013-08-13 Wernisa? polsko-czeskiej wystawy fotograficznej BEZ GRANIC
2013-05-25 Dzie? Smoka
2013-05-06 Wystawa w Centrum Kultury Chrze?cija?skiej
2013-05-06 III K?odzka Lekcja ?piewania za nami
2013-04-12 VIVAT 3 Maja!
2012-12-19 Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol?dowy koncert
2012-12-08 Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy - PTAKI
2012-11-13 Nepomuki w kaplicy
2012-11-13 Nowa wystawa fotografii - ?wi?ty Jan Nepomucen na Ziemi K?odzkiej
2012-11-13 Druga K?odzka Lekcja ?piewania
2012-11-11 II K?odzkie ?piewanie
2012-03-12 Obchody 30-lecia parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku
2012-03-07 Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz?onkw KTO
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 28 marca 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .