. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / komunikaty i wydarzenia . : strona gナづウwna : .
Nepomuki w kaplicy
Po wystawie fotografii prezentuj?cej ptaki autorstwa Krzysztofa Sapiehy w kaplicy Matki Bo?ej Cz?stochowskiej przy parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego (roboczo nazywanej Centrum Kultury Chrze?cija?skiej) 13 listopada, tu? po II K?odzkim ?piewaniu, odby? si? wernisa? zdj?? Jerzego Budzi?skiego. I to jest znw przyk?ad tego, jak prywatna pasja mo?e sta? si? interesuj?ca dla odbiorcw. Dlaczego? Bo autor tych prac, poszukuj?c wszelkich realizacji wyobra?e? ?wi?tego Jana Nepomucena nie tylko prowadzi swoist? satystyk?, ale jeszcze ciekawie uwiecznia to, co si? zmienia, ba, coraz cz??ciej, niestety, przepada. Sama wystawa nosz?ca tytu? "?wi?ty Jan Nepomucen na Ziemi K?odzkiej" to 32 prace fotograficzne dobrze przygotowane do ogl?dania przez komisarza wystawy Bogdana Wieczorka. Wernisa? to tak?e wiele rozmw z autorem zdj?? o okoliczno?ciach "odkrywania" pasji, jej mi?ych i przykrych stronach, o tym wreszcie, ?e zarazi? wirusem fotgrafowania ?wi?tkw co najmniej kilka osb. Tradycj? wernisa?y w kaplicy sta?o si? cz?stowanie przyby?ych smacznym tortem ze stosownym obrazkiem na jego wierzchu, przedstawiaj?cym tym razem, a jak?e, ?wi?tego Jana. Autor przygotowa? jako t?o spotkania prezentacj?, ktra przedstawia?a wszystkich Janw Nepomukw, ktrych sfotografowa? w "kraju Pana Boga". Dok?adnie 200. Warto by?o popatrze? na publiczno??, z jakim zainteresowaniem wszyscy ogl?dali?my i ten element spotkania. Wystawa bedzie czynna do 15 grudnia 2012 r.


 
Autor: Mietek Kowalcze.

Data Tytuウ
2014-05-03 Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie
2014-05-03 6. K?odzka Lekcja ?piewania Pie?ni Patriotycznych
2014-03-06 Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej - Przestrze? oswojona
2014-02-13 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-16 Wernisa? wystawy rze?by ZNIKAJ
2013-11-11 11 listopada - wsplne ?piewanie pie?ni legionw
2013-11-02 Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
2013-08-13 Wernisa? polsko-czeskiej wystawy fotograficznej BEZ GRANIC
2013-05-25 Dzie? Smoka
2013-05-06 Wystawa w Centrum Kultury Chrze?cija?skiej
2013-05-06 III K?odzka Lekcja ?piewania za nami
2013-04-12 VIVAT 3 Maja!
2012-12-19 Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol?dowy koncert
2012-12-08 Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy - PTAKI
2012-11-13 Nepomuki w kaplicy
2012-11-13 Nowa wystawa fotografii - ?wi?ty Jan Nepomucen na Ziemi K?odzkiej
2012-11-13 Druga K?odzka Lekcja ?piewania
2012-11-11 II K?odzkie ?piewanie
2012-03-12 Obchody 30-lecia parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku
2012-03-07 Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz?onkw KTO
. : strona gナづウwna : . Sobota - 10 grudnia 2022 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .